Information - Agona

Go to content
KUNDSERVICE > Kundservice > Lokaler
FRÅGOR ANGÅENDE HYRAN
Vid frågor angående er hyra kontakta Agona Fastigheters kontor. Det gör ni enkelt via kundtjänst eller på telefon 0480-100 74.
Observera att hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före månadsskifte. Även om ni inte mottagit en faktura är ni skyldiga att betala hyran. Vid sen betalning debiteras påminnelseavgift, ränta och eventuellt inkasso. Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att ni förlorar hyresrätten över lokalen.
FELANMÄLAN
Felanmälan görs här på vår hemsida. Försök att beskriva ert ärende så utförligt som möjligt  så att feleanmälan hamnar hos rätt person direkt. Det påskyndar processen att felet blir åtgärdat.

Ni är också välkomna att ringa oss på tfn 0480-100 74.
HYRESAVTAL
Vid lokaluthyrning finns få generella bestämmelser, det som gäller är vad som står i just ert hyresavtal. Inget hyresavtal är det andra likt. Har ni frågor gällande ert hyresavtal kontaktar ni Agona Fastigheters kundtjänst.
Observera att det alltid är ert ansvar som hyresgäst att ansöka och bekosta erforderliga tillstånd som krävs för er verksamheten.
NYCKLAR
Det är hyresgästens egna ansvar att ordna med egen cylinder till entrédörr och beställa nycklar. I det fall ni har gemensam entrédörr med fler hyresgäster kan ni kontakta oss på telefon 0480-100 74 alternativt mejla kundtjänst så kan vi beställa fler nycklar mot debitering.
SKYLT PÅ FASADEN
Att sätta upp en skylt på fasaden kräver i första hand vårt godkännande. Vi vill gärna att ni mejlar en skiss på hur ni vill att skylten ska se ut på fasaden. Att sätta upp en ny skylt kräver bygglov.
RENOVERA LOKAL
Alla ändringar av lokalen måste godkännas av oss. Kontakta vår förvaltare Daniel Svensson om ni vill ändra något i er lokal.
SÄGA UPP HYRESAVTAL
Skicka en undertecknad skriftig uppsägning med information om lokalens adress, kundnummer, ert företagsnamn och undertecknad av behörig firmatecknare med dagens datum. Vi kommer sedan skicka en bekräftelse på er uppsägning. Kolla i ert hyresavtal vilken förlängningstid och uppsägningstid som gäller för er lokal.
ÖVERLÅTA HYRESAVTAL
För att överlåta ert hyresavtal behöver ni ha vårt samtyckte och godkännande. I annat fall kan ni mista hyresrätten över loken. Att ha i beaktande om ni vill överlåta ert hyresavtal är att lokalens användningsområde inte får ändras det vill säga att om ni har en pizzeria kan ni inte överlåta hyresavtalet till en butiksverksamhet exempelvis. Har ni varit hyresgäster kortare tid än 3 år krävs synnerliga skäl för att få vårt samtyckte. Vid en överlåtelse gäller hyresavtalet med exakt samma villkor som tidigare. Ni kan således inte hävda att ni vill ha lägre hyra eller ändra andra villkor i hyresavtalet. Det är vanligt att vi kräver borgen av den avflyttande hyresgästen för att godkänna överlåtelse.
Kontakta oss på telefon 0480-100 74 alternativt mejla kundtjänst om ni vill överlåta ert hyresavtal.

SÄLJA VERKSAMHETEN
Om ni säljer ert bolag och hyresavtalet är tecknat mellan den juridiska personen och oss följer hyresavtalet den nya ägaren. Ni får gärna informera oss om detta men det krävs inget samtyckte eller godkännande.
Back to content