Måsen 9 - Agona

Go to content
Måsen 9
På Tegnérgatan 20 i Kalmar är detta karaktäristiska flerbostadshus beläget. Huset är troligtvis byggt under 1920-talet då merparten av bebyggelsen i området uppfördes. Det som främst karaktäriserar denna typ av s.k. radstående hus i Kalmar under 1920-talsklassicismen är den låga byggnadshöjden, aldrig mer än två våningar. Byggnaden har en vacker vitstrukturerad portomfattning och en gedigen portingång med smidda grindar som leder in till den skyddade trädgården på husets baksida. Samtliga s.k. radstående hus på Tegnérgatan är belägna i gatulinjen och oftast är husen sammanbyggda sinsemellan i tomtgränsen - precis som detta radstående huset. Vid uppförandet fanns totalt sju lägenheter i varierande storlekar från tvåor på knappt 50 kvm till fyror på drygt 100 kvm.

På 1980-talet inreddes vinden till två trerumslägenheter om knappt 100 kvm. Vid denna tidpunkt togs också takkupor upp mot både gatan och innegården.  
  
Idag finns totalt nio lägenheter i den stilfulla byggnaden. På gården finns två förråd och två garageplatser som förhyrs av hyresgästerna.
  
 
Källa: Kalmars Gatunamn (Per Jarlbo)

MÅSEN 9
Tegnérgatan 20
Fastighetsbeteckning: Måsen 9
Område: Malmen
Byggår: 1920-tal
Bostäder: 9 st
Förråd: 2 st
Garage: 2 st


AVSTÅND
Buss: 150 m
Tåg: 1000 m
Flyg: 3,5 km
Restauranger & caféer: 300 m
Gym/motion: 200 m
Köpcentrum: 400 m
Back to content