GDPR - Agona

Go to content
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Vi som hyresvärd behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av hyresavtalet med er som hyresgäst och behandlar därför enbart kunduppgifter som är direkt kopplade till vår roll som hyresvärd.

Vi lämnar enbart ut personuppgifter till tredje part ifall det är nödvändigt att uppfylla vårt åtagande gentemot er t.ex. vid felanmälan kan telefonnummer lämnas till jour-/servicebolag.

Era personuppgifter behandlas av oss så lång tid det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande i hyresavtalet. Det medför att olika uppgifter sparas olika länge.

Ni har rätt att begära ut ett registerutdrag innehållande samtliga registrerade personuppgifter hos oss. Ni har likväl möjlighet att kontakta oss om ni vill radera/korrigera era lämnade personuppgifter.  

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontakta Agona Fastigheter vid frågor info@agona.se
Back to content