Historik - Agona

Go to content
1974
Industrifastigheten Kamelen 15 förvärvas.
1976
Agona Fastigheter AB bildas.
1992
Vi tillträder hyreshuset Bofinken 7 i Kalmar.
1993
Industrifastigheten Skruven 8 i Kalmar förvärvas.
1994
Industrifastigheten Pantern 5 i Kalmar förvärvas.
1998
Under året förvärvas tio fastigheter i Kalmar, Borgholm och Nybro.
Hyreshusen Gästgivaren 4, Måsen 9, Timotejen 3 & industrifastigheten Vickern 1 i Kalmar.
Hyreshusen Päronträdet 11, Päronträdet 12, Päronträdet 13 & Qvarnen 8 i Borgholm. Hyreshuset Apollo 7 i Nybro.

1999
Vi köper hyreshuset Stören 4 i Kalmar.
2003
Under året köps fyra fastigheter i Kalmar. Hyreshusen Guldsmeden 8 & Krokodilen 5 samt industrifastigheterna Skruven 7 & Skruven 9.
2004
Vi tillträder hyreshusen Duvan 20 i Kalmar & "Gamla Ljungdahlshuset" Mars 11 i Nybro.
2005
Vi köper hyreshuset Lönnen 9 i Nybro.
2007
Industrifastigheten Pantern 7 i Kalmar förvärvas.
2009
Hyreshusen "Areskogska huset" Domprosten 6 & Timotejen 2 förvärvas.
2011
Under året köper vi två fastighetsbolag och ytterligare två fastigheter.
Fastighetsbolaget Kakelduvan Fastigheter AB innehållande hyreshusen Duvan 17 & Duvan 8 i Kalmar. Fastighetsbolaget Fr Amerikavägen 1 KB innehållande industrifastigheten Motorn 1 i Kalmar. I Nybro förvärvas fastigheterna Apollo 6 & Venus 16.

2013
Kakelduvan Fastigheter köper hyreshuset Duvan 4.
2014
Vi köper bolaget Kopparslagaren Fastigheter AB innehållande hela kvarteret Kopparslagaren i Kalmar. Detta år förvärvas även hyreshuset Mars 12 i Nybro.
Back to content