Koncern - Agona

Go to content
Koncernstruktur - organisation
Agona Fastigheter AB är ett familjeägt bolag som bildades år 1976. Bolaget ägs av moderbolaget Solbacka Gård AB som också äger Möre Maskiner AB. Agona Fastigheter äger två dotterbolag - Kakelduvan Fastigheter AB och Kopparslagaren Fastigheter AB - som bedriver samma typ av verksamhet som Agona Fastigheter. Agona Fastigheter är även komplementär till fastighetsbolaget Fr Amerikavägen 1 KB som ägs av Solbacka Gård AB.
Back to content