Venus 16 - Agona

Go to content
Venus 16
Detta är ett ansenligt affärs- och bostadshus längs hela Stationsgatan fördelad på flera huskroppar som tillkommit genom sammanslagning av flera fastigheter som numera tillsammans betecknas Venus 16.  Kvarteret Venus är ett av de mest centralt belägna kvarteren i Nybro - Stationsgatan är i princip är det "naturliga" stråket från järnvägsstationen till torget.
 
Tvåvåningshuset med inredd vindvåning på Stationsgatan 12-16 är kvarterets äldsta byggnad och uppfördes år 1905. Till utseendet är huset ett klassiskt "Nybrojugend" med en symmetrisk välkomponerad fasad i ljus puts, ett praktfullt valmat tak täckt av tegel och vackra balkonger i smide. Dock finns misstanke om att dagens utseende och stil i "Nybrojugend" tillkom på 1930-talet vid en ombyggnation. I hyreshuset ryms tre trerumslägenheter på cirka 95 kvm vardera. I gatuplan med stora skyltfönster finns idag ett solarium och skönhetssalongen Bella Derma.
 
I korsningen Storgatan - Stationsgatan återfinns det karakteristiska blå bankhuset. Det uppfördes år 1955 för Sparbankens räkning som behövde nya fräscha lokaler. Även tidigare fanns här en bankfastighet som fick rivas för att ge plats åt nybyggnationen. Arkitekt var Sten Carlquist. Byggnaden är ett tidstypiskt 1950-talshus med trubbigt vinklade burspråk och mångkantiga fönster i gavelspetsen. Förutom banken (Swedbank) som fortfarande finns kvar inrymmer byggnaden bostäder och läkarmottagning. Idag finns sammanlagt fyra bostadslägenheter varav en trerumslägenhet och tre enrumslägenheter.
 
Omkring år 1979 utfördes en genomgripande tillbyggnad utmed Stationsgatan 4-10. Arkitekt var stadsarkitekt Paul Stampe. Tillbyggnaden i tegel är ett typiskt exempel på ambitionerna att med moderna formspråk anpassa nybyggnader till befintlig bebyggelse. Idag finns här butikslokaler i bottenplan och kontor på övre våningsplanet.
 
Största hyresgäst är Swedbank, här finns även tandläkarpraktik och ett kontorshotell.
 

Källa: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Nybro stad 2010.
(Kalmar läns museum, byggnadsantikvarisk rapport januari 2011)

VENUS 16
Storgatan 12, Stationsgatan 2-16
Fastighetsbeteckning: Venus 16
Område: Centrum
Byggår: Från 1905 och framåt
Bostäder: 7 st
Lokaler: 3334 kvm


AVSTÅND
Tågstation: 150 m
Restauranger & caféer: 50 m
Back to content